Välkommen!

2010 fyllde Forshaga Naturvårdsförening 40 år. Vår krets startades av några eldsjälar 1970. Mer om oss hittar du på sidan "Historia".
Bakgrundsbild: Norra Hyn

måndag 29 augusti 2011

Myggorna i Deje

Detta skriver jag som mig själv och inte som representant för styrelsen i Forshaga Naturvårdsförening. Märk väl! Detta är mina funderingar...

Det har varit känslostormar kring myggorna i Deje för andra sommaren i rad nu. Både på kommunens facebooksida men även i NWT och VF.

Nu väntar en förväntas en ansökan skickas till berörda myndigheter om att Forshaga Kommun ska få tillstånd att bekämpa myggen i Deje.

Forshaga Naturvårdsförening har bara en handfull aktiva medlemmar och det är svårt att engagera sig och arbeta aktivt när vi är så få. Men i kommande NaturAktuellt ska myggbekämpningen få utrymme i skrift i alla fall!

När det gäller att bekämpa mygg genom besprutning så kan det verka som en enkel lösning. Men det kan få konsekvenser på många sätt både för naturen och för människor som bor i Deje.

En man i Dalarna, (där besprutningen har pågått nu under några år), driver en camping. När han fick frågan om varför det var så glest med gäster på hans campingplats svarade han att platsen fått stämpel på sig att ha mycket mygg. Det kommer inga turister för att ortens namn har likhetstecken med mygg. Det är ett öde som kanske redan har drabbat Deje.

Att bespruta hjälpte inte mannen i Dalarna, det befäste i stället stämpeln. Börjar man bespruta löser man kanske myggproblemet tillfälligt men därefter måste man fortsätta spruta i flera år. Det räcker inte att göra det en gång.

Enligt vad en ornitolog sagt till undertecknad nyligen så kan det även få konsekvenser för tättingar, hussvalor och fladdermöss. Färre mygg betyder mindre mat. Han föreslog att man i stället skulle försöka hitta sätt att underlätta för fladdermöss och hussvalor att bygga bo. På det sättet bekämpas myggen med sina naturliga fiender.

Det är ibland svårt att väga människors behov mot naturens och vice versa.

Nu får vi se vad högre instanser säger om myggbekämpningen. Om nu kommunen beslutar att skicka in ansökan, vilket det verkar som om de kommer att göra i skrivande stund...

/Cicci Wik,
ledamot i Forshaga Naturvårdsförenings styrelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar