Välkommen!

2010 fyllde Forshaga Naturvårdsförening 40 år. Vår krets startades av några eldsjälar 1970. Mer om oss hittar du på sidan "Historia".
Bakgrundsbild: Norra Hyn

fredag 25 mars 2011

Ny styrelse 2011 - 2012

Forshaga Naturvårdsförenings styrelse har fått vissa förändringar efter årsmötet och nu ser styrelsen och de olika ledamöternas ansvarsområden ut som följer:

Ordförande: VAKANT, styrelsen letar vidare efter ytterligar en styrelseledamot

Sekreterare och Postmottagre;
Thomas Andersson,


Kassör och Firmatecknare;
Lena Piscator,

Ledamot och Redaktör för Naturaktuellt;
Cicci Wik,

Ledamot och Sammankallande till styrelsemöten;
Göran Fallbråten,

Ledamot och Kontaktperson;
Sylvana Löwed,


Ledamot och Firmatecknare;
Annebeth Mangsbo,

Suppleanter;
Synnöve Kilhage,

Cecilia Pärn,


Revisorer;
Bengt Ge Jonsson,
Per-Ove Fall,


Revisorsuppleant;
Cecilia Kruse,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar